APP TERMS

1. Introduktion

Velkommen til Mad & Kaffes app, der ejes af Mad & Kaffe Holding ApS, CVR-nr. 35671218, Sønder Boulevard 68, 1720 København V

(“Mad & Kaffe” “vores” eller ”vi”).

Mad & Kaffes mission er at give vores stamgæster en række fordele i form af besparelser og særlige tilbud.

Disse vilkår og betingelser (“Vilkår”) gælder for alle køb, der gennemføres via app (”Platformen”).

Når du foretager et køb i appen, bekræfter Gæsten disse Vilkår, og Gæsten er således forpligtet til at gennemlæse Vilkårene grundigt inden Gæsten placerer en ordre via Platformen.

Vores cookie- og privatlivspolitik er til enhver tid tilgængelig via Platformen og disse udgør en integreret del af disse Vilkår og accepteres automatisk ved accept af Vilkårene.

Enhver korrespondance med Mad & Kaffe kan sendes til følgende e-mailadresse: info@madogkaffe.dk

2. Konceptet

Konceptet med vores app er, at give vores bedste Gæster nogle fordele og rabatter. Vi kan ikke garantere at det ønskede produkt er tilgængeligt i den enkelte cafe.

3. Accept

Ved placeringen af en ordre via Platformen bekræfter Gæsten:

  • at være juridisk i stand til at indgå bindende aftaler

  • at være minimum 18 år og være i besiddelse af et gyldigt debet-, kreditkort- eller andet betalingsmiddel, der er tilgængeligt for betaling via Platformen.

Ved accept af nærværende Vilkår accepterer Gæsten at alle aftaler imellem Gæsten og Mad & Kaffe, samt enhver relateret information nødvendig for at udføre servicen, opbevares af Mad & Kaffe i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Gæsten accepterer, at alle aftaler mellem Gæsten og Mad & Kaffe vil blive gemt af Mad & Kaffe i en periode på maksimalt 5 år.

Ved at acceptere nærværende Vilkår, accepterer Gæsten endvidere at modtage e-mails og tekstbeskeder relateret til eventuelle ordrer, der er placeret af Gæsten. Dette er påkrævet for at sikre, at Gæsten modtager alle væsentlige underretninger relateret til sin ordre.

Mad & Kaffe forbeholder sig retten til fra tid til anden at revidere og ændre Vilkårene. Gæstens ordre er underlagt de Vilkår, der gælder på det tidspunkt, hvor Gæsten afgav ordren.

4. Kontakt og kundeservice

Mad & Kaffe Holding Aps

Sønder Boulevard 68, 1720 København V

Denmark

CVR-Nr. 35671218

E-Mail: info@madogkaffe.dk

5. Produkter og Produktinformation

Gæsten kan finde information om de enkelte produkter under produktbeskrivelsen. Disse oplysninger er kun vejledende og med det formål at give Gæsten de bedste forudsætninger for at vurdere valgte Produkter, inden købet foretages. d

Hvis Gæsten er i tvivl om allergiadvarsler, indholdet af en servering eller andre menuoplysninger, skal Gæsten afklare sin tvivl direkte med den enkelte cafe inden bestilling.

6. Køb af Produkter

Når Gæsten har valgt en cafe og produkt, får Gæsten muligheden for at indløse sin ordre ved at klikke på “Indløs stempel”. Herefter validerer personalet dit stempel med en 4-cifret kode.

7. Afbestilling

Gæsten har ret til at annullere sin ordre i op til 14 dage efter købsdato. Dog fratages retten til at annullere sit køb når et stempelkort er taget i brug.

8. Pris

Alle priser er angivet i DKK og inkluderer gældende dansk moms. Eventuelle gebyrer i forbindelse med ordren og betalingen beregnes og oplyses, når Gæsten afgiver sit køb.

9. Betaling

Gæsten kan betale med debet- og kreditkort, herunder Apple Pay, samt MobilePay, der stilles til rådighed via Platformen.

Hvis der bruges et betalingskort, skal Gæsten indtaste sit kortnummer, udløbsdato og sikkerhedskode, når der afgives et køb.

Ved køb vises det angivne beløb (”Købesummen”) for Produkterne på Gæstens betalingskort i henhold til den valgte betalingsmetode. Købesummen opkræves på Gæstens konto ved køb af Produktet. Hvis købet annulleres i henhold til disse Vilkår, annulleres Købesummen eller refunderes til Gæsten.

Købesummen opkræves af Mad & Kaffe fra Gæsten.

Platformen bruger PCI-kompatible betalingstjenesteudbydere. Betaling med betalingskort eller kreditkort på Platformen er sikker og certificeret af kortudstederen. Alle betalinger foretages via en krypteret internetforbindelse.

Mad & Kaffe gemmer ingen debet- eller kreditkortoplysninger. Sådanne oplysninger håndteres af betalingstjenesteudbydere. Sådanne oplysninger kan dog gemmes af betalingstjenesteudbydere.

Hvis Gæstens kreditkort eller betalingsmetode afvises ved betaling for en ordre, skal Gæsten kontrollere, at de indtastede oplysninger er korrekte.

Hvis Gæsten har rettet fejlen, og kreditkortet stadig afvises, anbefaler Mad & Kaffe, at Gæsten kontakter sin bank.

Ved at acceptere disse Betingelser accepterer Gæsten den ovenfor beskrevne betalingsmetode og anerkender og accepterer, at Mad & Kaffe ikke er ansvarlig eller hæfter over for Gæsten i forhold til ovenstående.

10. Ret til at klage

I tilfælde af en klage vedrørende et Produkt skal Gæsten rette klagen til Mad & Kaffe.

Gæsten skal bekræfte indholdet af Produkterne efter modtagelse.

Efter modtagelse af klagen behandler Mad & Kaffe klagen i samarbejde med den enkelte cafe, hvis relevant, og Gæsten vil modtage et svar fra Mad & Kaffe inden for 7 arbejdsdage.

Hvis Gæsten ikke er tilfreds med Mad & Kaffes svar, kan Gæsten indgive en klage til den relevante forbrugerbeskyttelsesmyndighed (Forbrugerklagenævnet).

11. Kundeadfærd

Gæster anmodes om at vise respekt for Cafeens gæster og personale.

Gæsten informeres om, at i tilfælde af upassende opførsel overfor personalet, de andre Gæster i Butikken, eller hvis Gæsten begår en forbrydelse mod eller i Butikken i forbindelse med Tjenesten eller overtræder Butikkens regler, kan Mad & Kaffe udelukke eller suspendere Gæsten fra Platformen og vores cafeer.

12. Begrænsning af Ansvar

Mad & Kaffe er ikke ansvarlig for fejl eller manglende overholdelse af tjenester, hvis en sådan fejl skyldes forhold uden for vores kontrol. Sådanne forhold inkluderer, men er ikke begrænset til, forstyrrelser i driften af Mad & Kaffe som følge af lovgivning, statslige eller offentlige myndigheders handlinger, krigshandlinger, terrorisme, strejker, fysiske blokader, lockouts og naturkatastrofer.

Mad & Kaffe er kun ansvarlig for direkte tab og er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgetab.

13. IP Rettigheder

Gæsten kan bruge Platformen, udskrive og downloade uddrag fra Platformen til sit personlige ikke-kommercielle brug på følgende betingelser:

  • Gæsten må ikke misbruge Platformen (inklusive hacking eller “scraping”).

  • Medmindre andet er angivet, ejes ophavsretten og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på Platformen og i materiale der er offentliggjort i den (herunder uden begrænsning fotografier og grafiske billeder) af Mad & Kaffe eller Mad & Kaffes licensgivere. Disse rettigheder er beskyttet af ophavsretlig lovgivning over hele verden, og alle rettigheder er forbeholdt. I forbindelse med disse betingelser er enhver brug af uddrag fra Platformen bortset fra i overensstemmelse med nærværende bestemmelse forbudt.

  • Gæsten må ikke ændre i digitale eller papirkopier af materialer, som han / hun udskriver i overensstemmelse med denne bestemmelse, og Gæsten må ikke bruge billeder, fotografier eller andre grafik-, video- eller lydsekvenser separat fra nogen ledsagende tekst.


Undtagen som anført i denne bestemmelse må Platformen ikke bruges, og ingen del af Platformen må gengives eller opbevares i nogen anden Platform eller inkluderes i et offentligt eller privat elektronisk opsamlingssystem eller -tjeneste uden vores forudgående skriftlige tilladelse.